Mẫu Tem Nhãn whitening body lotion Trân Spa

Mẫu Tem Nhãn whitening body lotion Trân Spa in sticker quận 10

Mô tả

Mẫu Tem Nhãn whitening body lotion Trân Spa in sticker quận 10
Tiêu chí để có các mẫu tem đẹp

– Nội dung in trên tem dán sản phẩm đầy đủ
– màu sắc làm tem sản phẩm độc đáo, ấn tượng
– Font chữ làm tem sản phẩm dễ đọc, thu hút
– Hình ảnh phù hợp với, thể hiện thông điệp sản phẩm
– Hình in rõ nét, không lem, không mờ, chất lượng mẫu tem nhãn sản phẩm tốt