Tem Nhãn

Mẫu Tem Nhãn working

Mẫu Tem Nhãn working

Mẫu Tem Nhãn working tem in mã vạch 60 40
Tiêu chí để có các mẫu tem đẹp

– Nội dung in trên tem dán sản phẩm đầy đủ
– màu sắc làm tem sản phẩm độc đáo, ấn tượng
– Font chữ làm tem sản phẩm dễ đọc, thu hút
– Hình ảnh phù hợp với, thể hiện thông điệp sản phẩm
– Hình in rõ nét, không lem, không mờ, chất lượng mẫu tem nhãn sản phẩm tốt

Tư vấn ngay
Tư vấn ngay